Tel: +421 34 6684025

REGULAČNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Regulačné dopravné značky sa ďalej rozdeľujú na:

  • Značky o dávaní prednosti v jazde – dopravné značky č.201-209
  • Príkazové a zákazové značky  – Smer jazdy č.210-219, Špeciálne cestičky alebo pruhy č.220-229, Zákazy vjazdu č.230-269, Statická doprava č. 270-279
  • Značky o jazde po krajnici – dopravné značky č.280-299

K dopravným značkám dodávame kompletné príslušenstvo – trubku, gumený podstavec, kovanie, držiak značky, plastové krytky na tyč alebo kovovú pätku na upevnenie do zeme. Niektoré dopravné značky sa tiež vyrábajú v rôznych variantoch a grafických úpravách, ktorými upresňujú ich regulačnú funkciu. 

Aj z tohto dôvodu poskytujeme k našim produktom dôkladný servis a každému klientovi šijeme ponuku na mieru. Pre Vašu výhodnú ponuku nás kontaktujte.

Dopravná značka č.201 Daj prednosť v jazde!

Dopravná značka č.213 Kruhový objazd

Dopravná značka č. 202 Stoj, daj prednosť v jazde!

Dopravná značka č.215 Zákaz odbočenia

Dopravná značka č.203 Prednosť protiidúcich vozidiel

Dopravná značka č.216 Zákaz otáčania

Dopravná značka č.210 Prikázaný smer jazdy

Dopravná značka č.220 Cestička pre chodcov

Dopravná značka č. 211 Prikázaný smer odbočenia

Dopravná značka č. 221 Cyklistická komunikácia

Dopravná značka č.212 Prikázaný smer obchádzania

Dopravná značka č.222 Spoločná cestička prte chodcov a cyklistov

Dopravná značka č.223 Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

Dopravná značka č.233 Zákaz vjazdu (vstupu) pre

Dopravná značka č.224 Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

Dopravná značka č.234 Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Dopravná značka č.225 Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

Dopravná značka č.235 Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Dopravná značka č.230 Zákaz vjazdu

Dopravná značka č.240 Maximálna hmotnosť

Dopravná značka č.231 Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

Dopravná značka č.241 Maximálna hmotnosť na nápravu

Dopravná značka č.232 Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

Dopravná značka č.242 Maximálna šírka

Dopravná značka č.243 Maximálna výška

Dopravná značka č.251 Snehové reťaze

Dopravná značka č.244 Maximálna dĺžka

Dopravná značka č. 253 Najvyššia dovolená rýchlosť

Dopravná značka č.245 Povinné zastavenie vozidla

Dopravná značka č.254 Zákaz predchádzania

Dopravná značka č.245 Nízkoemisná zóna

Dopravná značka č. 255 Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Dopravná značka č.249 Koniec nízkoemisnej zóny

Dopravná značka č. 256 Maximálna vzdialenosť medzi vozidlami

Dopravná značka č.250 Najnižšia dovolená rýchlosť

Dopravná značka č. Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

Dopravná značka č. 261 Koniec snehových reťazí

Dopravná značka č.269 Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Dopravná značka č.263 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Dopravná značka č. 270 Zákaz zastavenia

Dopravná značka č.264 Koniec zákazu predchádzania

Dopravná značka č.271 Zákaz státia

Dopravná značka č.265 Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

Dopravná značka č.272 Parkovanie

Dopravná značka č.267 Koniec viacerých zákazov

Dopravná značka č. 273 Parkovanie na chodníku

Dopravná značka č.268 Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

Dopravná značka č.275 Zóna zákazu státia

Dopravná značka č.276 Koniec zóny zákazu státia

Dopravná značka č.283 Obchádzanie prekážky po krajnici

Dopravná značka č.277 Parkovacia zóna

Dopravná značka č.278 Koniec parkovacej zóny

Dopravná značka č.280 Jazda po krajnici

Dopravná značka č.281 Opustite krajnicu

Dopravná značka č.282 Koniec jazdy po krajnici