Tel: +421 34 6684025

INFORMAČNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Informačné dopravné značky sa ďalej rozdeľujú na:

  • Značky o prednosti v jazde – dopravné značky č.301-304
  • Značky o cestách s osobitnými pravidlami – dopravné značky č. 305- 324
  • Návesti – dopravné značky č.325-349
  • Orientačné značky – číslovanie – č.350-359, Smerové značky na cestách mimo diaľnic 360-369, Smerové značky na diaľniciach (nemáme v ponuke) , Smerové značky pre cyklistickú premávku č. 380-389
  • Značky o náhradných a obchádzkových trasách Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku č.390-391, Obchádzkové trasy č.392-396, Bloková obchádzka 397-399
  • Pruhové značky – dopravné značky č. 401-459

K dopravným značkám dodávame kompletné príslušenstvo – trubku, gumený podstavec, kovanie, držiak značky, plastové krytky na tyč alebo kovovú pätku na upevnenie do zeme. Niektoré dopravné značky sa tiež vyrábajú v rôznych variantoch a grafických úpravách, ktorými upresňujú ich informačnú funkciu.

Aj z tohto dôvodu poskytujeme k našim produktom dôkladný servis a každému klientovi šijeme ponuku na mieru. Pre Vašu výhodnú ponuku nás kontaktujte.

Dopravná značka č.301 Križovatka s prednosťou v jazde

Dopravná značka č.307 Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

Dopravná značka č. 302 Hlavná cesta

Dopravná značka č.308 Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Dopravná značka č.303 Koniec hlavnej cesty

Dopravná značka č.309 Diaľnica

Dopravná značka č.304 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Dopravná značka č.310 Koniec diaľnice

Dopravná značka č. 305 Obec

Dopravná značka č. 311 Cesta pre motorové vozidlá

Dopravná značka č.306 Koniec obce

Dopravná značka č.312 Koniec cesty pre motorové vozidlá

Dopravná značka č.313 Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

Dopravná značka č.319 Školská zóna

Dopravná značka č.314 Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

Dopravná značka č.320 Koniec školskej zóny

Dopravná značka č.315 Obytná zóna

Dopravná značka č.321 Jednosmerná cesta

Dopravná značka č.316 Koniec obytnej zóny

Dopravná značka č.322 Tunel

Dopravná značka č.317 Pešia zóna

Dopravná značka č.325 Priechod pre chodcov

Dopravná značka č.318 Koniec pešej zóny

Dopravná značka č.326 Priechod pre cyklistov

Dopravná značka č.327 Podchod alebo nadchod

Dopravná značka č.334 Radar

Dopravná značka č.328 Slepá cesta

Dopravná značka č. 335 Núdzová odstavná plocha

Dopravná značka č.330 Služba

Dopravná značka č.336 Miesto na núdzové brzdenie

Dopravná značka č.331 Zastávka

Dopravná značka č. 340 Miestna návesť

Dopravná značka č.332 Stanovište TAXI

Dopravná značka č. 341 Štátna hranica

Dopravná značka č.333 Polícia

Dopravná značka č.342 Informácie o všeobecných pravidlách

Dopravná značka č.343 Dopravné obmedzenia na horskom priechode

Dopravná značka č.355 Kilometroovník

Dopravná značka č.344 Varovná tabuľa

Dopravná značka č.360 Smerová predvesť

Dopravná značka č.350 Číslo cesty I. alebo II. triedy

Dopravná značka č.361 Smerová a pruhová predzvesť

Dopravná značka č.351 Číslo cesty III. triedy

Dopravná značka č.362 Smerová návesť

Dopravná značka č.352 Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

Dopravná značka č.363 Tabuľkový smerník

Dopravná značka č.353 Číslo E-cesty

Dopravná značka č.364 Šípový smerník

Dopravná značka č. 365 Šípový smerník k diaľnici

Dopravná značka č.383 Cyklistický medzismerník

Dopravná značka č.366 Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Dopravná značka č.383 Číslo cyklotrasy

Dopravná značka č.367 Šípový smerník k turistickému cieľu

Dopravná značka č.390 Náhradná trasa

Dopravná značka č.368 Nepriama návesť

Dopravná značka č.391 Zmena náhradnej trasy

Dopravná značka č.380 Cyklistický smerník tabuľový

Dopravná značka č. 392 Uzávierková predzvesť

Dopravná značka č.381 Cyklistický smerník šípový

Dopravná značka č.393 Ohlasovacia tabuľa obchádzky

Dopravná značka č.394 Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

Dopravná značka č.421-429 Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Dopravná značka č.395 Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

Dopravná značka č.431-439 Bezkolízne pripojenie

Dopravná značka č.396 Koniec obchádzky

Dopravná značka č.441-449 Presmerovanie jazdných pruhov

Dopravná značka č.397 Bloková obchádzka

Dopravná značka č.451-459 Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Dopravná značka č.401-409 Počet jazdných pruhov

Dopravná značka č.411-429 Zníženie počtu jazdných pruhov